Hvad er powered paragliding/paramotoring

Powered paragliding, forkortet PPG (også kaldet paramotoring), er basalt set paragliding med en motor og propel (en paramotor) på ryggen. Piloten letter fra jorden uden alene uden assistance, og lander igen som med en konventionel paraglider.

Powered paragliding foregår, akkurat som alm. paragliding, med en vinge af stof (nylon). Grunden til at det hedder en vinge, er at dens tværsnit, under flyvning, er udformet som en vinge man ser på fly, og det er sådan den får sine aerodynamiske egenskaber.

Hvad koster det at blive paramotor pilot

Powered paragliding er en dyr sport, og med rette – som paramotor pilot, udfører du din sportsgren med livet som indsats, og dit udstyr skal være udviklet, produceret og testet af fagfolk.

Xtreme Sports giver dig de absolut bedste priser på paramotor udstyr i Danmark, og du kan hos os komme i gang for under 70.000 kr. Dette inkluderer en begynder vinge, en paramotor samt seletøj og hjelm til ground-handling.

Er det sikkert at flyve paramotor

Som alle andre former for flyvning, er powered paragliding forbundet med visse risici. De fleste uheld sker pga. pilot fejl, men faktorer såsom vind og vejr spiller også ind i høj grad.

Hvem kan blive paramotor pilot

Alle kan påbegynde pilot uddannelsen fra de er fyldt 15 år i Danmark, men certifikatet kan dog først udstedes når piloten er fyldt 16 år.

Hvor lang tid tager det at uddanne sig til paramotor pilot

Tager man uddannelsen i Danmark, løber uddannelsen normalt over et par år. Dette skyldes bl.a. at elever ikke må flyve i vind over 8 m/s, og Danmark er nu engang kendt for sit blæsevejr. Uddannelsen sker i en af DHPU’s godkendte klubber, og man skal selv sørge for at investere i hjelm og et par gode sko eller støvler, samt erhverve sig en ulykkesforsikring der dækker sportsflyvning.

Uddannelsen er delt op i fem trin, og de første tre, SafePro Para 1-3, sker typisk som en samlet pakke, hvor man låner sit udstyr af klubben. Herefter kommer SafePro Para 4, hvortil man anskaffer sit eget udstyr, efterfulgt af et VFR-S kursus (Visual Flight Rules for Svævefly) som tages gennem en lokal svæveflyverklub. Når trin 4 er bestået, tages overbygningen Paramotor.